facebook
Menu

Visie

TAB staat voor optimaal plezier in tennis, van goede basisontwikkeling naar specifiek speltype, van samen werken tot zelfstandigheid, van jeugd tot topspeler. Een programma van trainingen en wedstrijden waarin je uitgedaagd wordt tot meer inzicht in je eigen tennisspel. Regelmatig kan je “de bal terug verwachten” als speler (en ouder) om zo te kijken hoe hier in het vervolg anders of nog beter mee om te kunnen gaan.

1. TAB training is een aanvulling en versterking op de verenigingstraining.
2. TAB is onafhankelijk en niet verbonden aan een vereniging. Wij bieden geen competitie aan.
3. Samen met de verenigingstrainer(s) wil TAB de spelers naar een hoger (tennis) niveau brengen.
4. TAB is een toegevoegde waarde voor een speler. Er wordt getraind in goede groepen die zoveel mogelijk dezelfde leeftijd en niveau hebben.
5. Jongens en meisjes trainen gezamenlijk. Hierdoor ontstaat een goede groepsdynamiek en kunnen spelers elkaar, met ondersteuning van de TAB trainer, naar een hoger niveau brengen.
6. Je kan binnen TAB het gehele traject qua ontwikkeling volgen. We trainen in diverse fases: rood, oranje, groen, geel t/m nationaal en internationale top.
7. Spelers die bij TAB trainen, trainen ook op de vereniging en voldoen aan de afspraken die daar gemaakt zijn binnen bv een selectieplan. Hier is overleg tussen de TAB trainer en de verenigingstrainer.
8. De spelers spelen minimaal voorjaarscompetitie op hun eigen vereniging. Dit zal altijd gecommuniceerd worden naar de TAB trainer.
9. Er wordt gewerkt vanuit zelfstandigheid, discipline, zelfreflectie, incasseren, omgaan met teleurstellingen, vieren van succesbeleving, plezier, focus,
10. TAB is tegen “SHOP” gedrag. Wij vinden het belangrijk dat een speler tijdens zijn ontwikkeling een goede rustige basisplaats heeft. Spelers die teveel switchen van vereniging, werkt averechts op de speler en geeft negativiteit.
11. TAB adviseert; Indien een speler niet meer voldoende uitdaging heeft op zijn eigen vereniging, zal TAB in overleg met de verenigingstrainer kijken wat de “volgende” stap kan worden voor de speler. Dit alles in het belang van de speler.
12. TAB neemt het voortouw in adviseren spelen van toernooien, organiseren van regionale tennisdagen en indoor toernooien